Dana Jahodová

členka regionální rozhodčí komise
členka oblastní rady