Jiří Slaný

člen regionální kontrolní a revizní komise
člen oblastní rady
místopředseda místního sdružení