Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Svozil

předseda místního sdružení

Ladislav Jodlovski

místopředseda místního sdružení

Vladimír Návrat

místopředseda místního sdružení

Valentina Vaňková

místopředsedkyně místního sdružení

Jana Rutová

pokladnice místního sdružení

Ivana Brenkusová

členka místní rady

Dagmar Děcká

členka místní rady

Petr Hradil

člen místní rady

Aleš Linhart

člen místní rady

Zdeněk Nytra

člen místní rady

Petr Pivoda

člen místní rady

Roman Tietz

člen místní rady

Dalibor Velký

člen místní rady

Jiří Výtisk

člen místní rady