Bc. Ladislav Jodlovski

místopředseda místního sdružení

Životopis

Narodil jsem se v roce 1973 v Opavě, ale od svých tří let jsem Ostravákem. Jsem ženatý šestým rokem a mám jednu vlastní a dvě nevlastní dcery. V roce 1991 jsem po absolvování gymnázia nastoupil na Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kde jsem nejprve působil jako referent a později jako správce výpočetní techniky, u které jsem tak či onak zůstal dodnes. Po odchodu z centrální radnice jsem půl roku působil jako technik ve společnosti Microwest a od roku 1996 jsem pracoval 18 let jako Analytik programátor ve společnosti Unibase. V současnosti již třetím rokem působím jako analytik datových skladů v ostravském centru jednoho z našich velkých bankovních domů v průmyslové zóně v Hrabové.

Členem ODS jsem od března 2002. Dvě volební období jsem byl zastupitelem centrálního ostravského městského obvodu a členem či předsedou některých komisí a výborů. V současnosti jsem místopředsedou místního sdružení Moravská Ostrava

Mým politickým krédem je, že šetřit znamená snižovat výdaje a nikoliv zvyšovat příjmy. Jsem skalním zastáncem minimalizace role státu v našem každodenním životě.

Myslím si, že náš kraj má obrovský potenciál zejména v oblasti moderních technologií a vývoje software. Dovedu si představit, že by k nám mohla řada společností sídlících v Praze přesunout svá vývojová oddělení (zejména z ekonomických důvodů), což by vedlo ke zvýšení zaměstnanosti v regionu a zejména ke snížení odlivu mozků do Prahy.

Dělejme dobře svou práci a výsledky se dostaví.