Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Jakub

předseda místního sdružení

Miroslav Závada

místopředseda místního sdružení

Jiří Hauf

pokladník místního sdružení

Radek Dlouhý

člen místní rady

Jiří Rys

člen místní rady