10. srpna 2021

Rozhovor s pražským zastupitelem a místostarostou na Praze 14, za ODS Jiřím Zajacem…

1) Vy sám osobně hodně často, na zasedání ZHMP vystupujete a kritizujete současnou koalici. Koalice má za sebou dva roky trvaní. Co Vám na ní vadí nejvíc?

Samozřejmě z opozice bych mohl kritizovat cokoli. Nejhorší je pro mě v obecné rovině, jako pro místostarostu 50tisícové městské části, hlavně naprostá ignorance názorů nás, představitelů městských částí. Vedení hl. m. dělá rozhodnutí bez konzultací a často i v naprostém rozporu s názory a požadavky jednotlivých radnic. Klíčové projekty stojí, investice se nedělají, řeší se jen politikaření a možnosti jak se kde vyfotit u zavřené silnice s prázdnou zahrádkou, vykopané jámy (průzkum metra D) nebo u zasazeného stromku.

2) Za co byste naopak koaliční vedení města pochválil?

Chválit skutečně není za co. Bydlení se neřeší, doprava se řeší chaoticky, problémy se přenáší na jednotlivé městské části. Snad jediná věc, která se povedla je další stanice metra pokryté signálem, což nicméně rozjela již předchozí koalice a současná to jen neblokuje, za to jim patří dík.

3) Co v současné době považujete za nejdůležitější pro město?

Za nejdůležitější v současné době považuji urychlené proočkování prioritních skupin obyvatel, seniorů nad 80 let, zdravotníků a dalších.

4) Co za důležité považujete z dlouhodobého hlediska pro město?

Dořešení Pražského okruhu a tím odlehčení dopravy mimo zastavěná území metropole.

Zastupitel ZHMP & místostarosta Praha 14, za ODS Jiří Zajac

5) Jaké radní byste za jejich činnost pochválil a jaké pokáral?

Částečnou pochvalu zaslouží jistě pan náměstek Hlaváček za práci na územním plánu a náměstek Vyhnánek za práci na rozpočtu a financování. Ohledně kárání by to byl dlouhý seznam, především za nicnedělání a naprostou ignoranci. Např. pan radní pro bydlení a transparentnost Zábranský, za 2 roky nepřipravil jediný tisk zlepšující transparentnost a v oblasti bytové politiky rovněž nic. Žádná podpora výstavby nových bytů, jen špatný systém rozdávání současných volných ubytovacích kapacit.

6) Myslíte, že by se měl magistrát starat o zahraniční politiku státu?

NE. To mu skutečně nepřísluší.

7) Jako opoziční strana často kooperujete s druhou opoziční stranou ANO, dokážete si představit v budoucnu i koaliční spolupráci při vedení města?

Jako opoziční strana „kooperujeme“ s kýmkoli, kdo podpoří naše návrhy směřující ve prospěch Pražanů. Velmi často jsme hlasovali i s částí Spojených sil nebo s jinou částí koalice. Koaliční spolupráci si dovedu představit s kýmkoli, kromě KSČM a SPD.

8) Jste i 1. místostarostou na Praze 14, co je tam pro vás stěžejní?

Na Praze 14 je mojí gescí a tím i stěžejním zájmem právě bytová politika, výstavba bytů a rekonstrukce stávajícího bytového fondu. Chystáme ještě v tomto volebním období výstavbu desítek bytů v různých projektech a další možnost privatizace, aby si občané mohli pořídit vlastní bydlení.

9) Co máte na městě Praze rád?

Na Praze mám rád její historii, úžasné památky, útulné hospůdky a kavárny, lidi, parky i ruch centra. Bylo by toho mnoho. Nejvíc mě ovšem baví ten génius loci města, který vytváří nejen místa s neopakovatelnou atmosférou, ale hlavně činorodí a úžasní lidé, kteří v Praze žijí.

10) Jaký máte vzor pro Prahu (jiné město, osobnost která vede nějaké město nebo vedla) ?

Praha je neopakovatelná a jedinečná, takže vzory z jiných měst moc nemám. Pokud jde o osobnost, politický vzor, tak tím je pro mě jednoznačně Jaroslav Kubera. Člověk, který dokázal řídit město, aniž by ho zadlužoval, dusil zbytečnými regulacemi a snižoval životní komfort jeho obyvatel.

Autor: Pražské noviny, Redakce, Praha, ČR, 24.1.2021

Jiří Zajac

starosta MČ Praha 14
zastupitel MČ Praha 14
1. místopředseda regionálního sdružení ODS Praha
místopředseda oblastního sdružení ODS Praha 14
člen místního sdružení ODS Praha 14 - Lehovec - Černý Most