Praha 14 pod tlakem magistrátních progresivistů
7. května 2021

Josef Kutmon: Praha 14 pod tlakem magistrátních progresivistů

(Čtrnáctka )

Vážení spoluobčané, následující řádky vám budou možná povědomé. ODS v současné době řeší dvě hlavní hrozby, kterým Praha 14 momentálně čelí. Jsme jednou z mála městských čtvrtí, ve kterých disponuje magistrát neobsazenými byty, do kterých umísťuje především bezdomovce a sociálně nepřizpůsobivé rodiny. ODS samozřejmě nemá nic proti pomoci lidem v tíživé sociální situaci, ale nabízí lepší řešení.
Praha 14 má dlouhodobý projekt prostupného bydlení, který dává příležitost občanům, kteří plní požadovaná kritéria na získání nájemní smlouvy na byt. Magistrátní koalice však preferuje naprosto nesystematické přidělování volných bytů nejen bezdomovcům, bez jakékoli předchozí sociální práce s nimi. Dostáváme se tak do situace, na kterou ODS dlouhodobě upozorňuje, že tito lidé, kteří nemají žádný respekt vůči ostatním nájemníkům v domech, pro ně vytvářejí nesnesitelné podmínky k bydlení.
Nejčerstvěji se s takovými „zkušenostmi“ potýkají občané v Kučerově ulici. Nechceme, aby se z Černého Mostu stala vyloučená sociální lokalita.
V případě narušování soužití nepřizpůsobivými občany neváhejte kontaktovat městskou policii a informujte o tomto nepřístojném chování radního pro bezpečnost Jaromíra Krátkého – ODS (jaromir.kratky@praha14.cz).


Kompostárna na Jahodnici

Magistrát opětovně intenzivně usiluje o umístění velkokapacitní kompostárny (s roční kapacitou 15 000 tun odpadu) v blízkosti ulice Nedokončená, což je vzdušnou čarou 400 metrů od sídliště Jahodnice.
V těchto dnech zahajuje magistrát proces získání povolení EIA. Praha 14 navrhuje řadu omezení, jako například kompostárnu zakrytou, aby byl zaručen bezzápachový provoz.
Žádná dosud známá technologie nemůže zajistit, aby takto obrovská kompostárna neobtěžovala okolí svým zápachem. Umístění kompostárny v tomto prostoru považujeme především vůči občanům Jahodnice za bezohledné a nepřijatelné.
Dalším velkým problémem bude zvýšení dopravy na všech okolních příjezdových komunikacích. Požadované dopravní napojení z Průmyslové ulice není kvůli současným pozemkovým vztahům reálné.
O situaci vás budeme průběžně informovat.

Josef Kutmon

Josef Kutmon

člen místní rady ODS Lehovec - Černý Most
člen oblastní rady ODS Praha 14
neuvolněný radní MČ Praha 14
předseda klubu zastupitelů za ODS

Více o autorovi