PF 2020
6. prosince 2020

Josef Kutmon: PF 2021

Vážení spoluobčané,

končí rok, kdy byl celý svět zasažen dlouho nepoznanou a nečekanou pandemií koronaviru. Vezměme tuto zkoušku jako příležitost k zamyšlení a přehodnocení dosavadních priorit. Vánoce jsou pro takové zpytování mysli ideální příležitostí.

Vzpomeňme si na ty, kteří již nejsou mezi námi, a nezapomeňme s podanou rukou na ty, kteří naši pomoc potřebují více než kdy jindy. Slavme Vánoce ve svém srdci a snažme se je tam udržet po celý rok.

Mnoho zdraví, sil a sebedůvěry Vám do roku 2021 přejí zastupitelé za ODS.

Josef Kutmon

Josef Kutmon

člen místní rady ODS Lehovec - Černý Most
člen oblastní rady ODS Praha 14
neuvolněný radní MČ Praha 14
předseda klubu zastupitelů za ODS

Více o autorovi