PF 2020
19. prosince 2019

Josef Kutmon: PF 2020

(Čtrnáctka )

Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem členů, zastupitelů a radních za ODS, aby pro Vás všechny byl právě začínající rok 2020 plný úspěchů, radosti, zdraví a štěstí. Dosáhnout toho je však na každém z nás. Cestou ke spokojenosti jsou pro mě selský rozum, osobnostní pevnost a statečnost a také přiměřená očekávání, která pomohou vyhnout se zklamáním.

Letos nás čeká na Praze 14 řada důležitých úkolů při plnění koaličního volebního programu. V minulém úspěšném, pro Prahu 14 jubilejním, roce 2019 byla otevřena nová školní tělocvična v Šimanovské ulici v Kyjích, komunitní centrum H55 v Hloubětíně a byly zahájeny další důležité stavby. Letos se nám, doufejme, podaří odstranit všechny administrativní překážky pro stavbu Biotopu s odpočinkovým areálem u Kyjského rybníka a budeme moci začít stavět. Připravena je revitalizace Centrálního parku na Černém Mostě a samostatnou kapitolou bude zásadní modernizace a rekonstrukce budovy radnice. Tato rekonstrukce bude vyžadovat mnoho tolerance a pochopení ze strany občanů a mimořádné úsilí od zaměstnanců úřadu. Zastupitelé za ODS budou samozřejmě prosazovat a podporovat všechny smysluplné a pro naši městskou část prospěšné koaliční návrhy vycházející z našeho volebního programu.

U některých projektů spojených především s aktivitou magistrátu však musíme být velmi ostražití s důrazem na již zmíněný zdravý rozum. Kompostárna na Jahodnici není podle nás dobrým nápadem a ODS její stavbu nepodpoří. Občané Jahodnice mohou počítat s naší maximální pomocí.

Na zablokování výstavby kontejnerového překladiště v Malešicích máme stejný názor a Rada MČ Praha 14 zaslala na magistrát jednoznačně negativní stanovisko.
Za velmi znepokojující považujeme snahu magistrátu obsadit volné byty na Černém Mostě nepřizpůsobivými občany. ODS je proti vytváření jakýchkoli sociálních ghett. Opakovaně navrhujeme, aby tyto magistrátní byty byly přidělovány například matkám samoživitelkám nebo běžným rodinám, kterým jejich nezaviněná situace neumožňuje dosáhnout na dobré bydlení.

Přeji Vám všem úspěšný rok 2020

Josef Kutmon

Josef Kutmon

člen místní rady ODS Lehovec - Černý Most
člen oblastní rady ODS Praha 14
neuvolněný radní MČ Praha 14
předseda klubu zastupitelů za ODS

Více o autorovi