22. prosince 2016

Vítejte na stránkách MS ODS Praha 14 - Lehovec - Černý Most

Historie ODS na Praze 14 velmi úzce souvisí se vznikem Městské části Praha 14, která vznikla 18. listopadu 1994 na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy 40/41. Zahrnuje původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a nové sídliště Černý Most. V dubnu 1990 proběhl ustavující kongres ODS. Již za měsíc poté bylo založeno místní  sdružení ODS v Kyjích. Její členové prosazovali pravicové názory při řízení městské části. V té době zaznamenaly Kyje rychlý rozvoj. Byla provedena modernizace školy a její rozšíření formou nástavby. Důležitá byla zejména výstavba infrastruktury. Plynofikace se pozitivně projevila na zlepšení kvality životního prostředí, což se podařilo objektivně prokázat v pilotní studie monitoringu znečištění ovzduší vypracovávané metodu ATEM, která byla a je stále používána v celém hlavním městě Praze.  Další sdružení ODS v Praze 14 se vyčlenila z ODS Prahy 9 jeden rok po založení městské části. Od té doby zde pracují kromě MS Kyje i největší sdružení Lehovec Černý Most a Hloubětín.  ODS byla po čtyři volební období včele radnice městské části. Postupně došlo k významnému zlepšení  obslužné a technické infrastruktury na dobudovávaném sídlišti Černý Most II. Významným úkolem byla také privatizace bytového fondu. Na rozvoj městské části měla též vliv výstavba některých dopravních staveb, zejména úseku metra lt Českomoravská-Černý Most a Štěrboholské radiály. Nelze nevzpomenout  realizaci projektů podpořených ze strukturálních fondů Evropské unie, např. rekonstrukci Broumarské ulice, které zdejší prostředí dále zlepšily. ODS chce nadále podporovat rozvoj městské části ku prospěchu jejich obyvatel. Chce vytvořit pravý domov pro všechny.