Schválení rozpočtu
28. února 2016

Ferdinand Polák: Schválení rozpočtu

Na svém březnovém jednání schválilo zastupitelstvo Klánovic rozpočet na rok 2016 a rozpočtové výhledy na dalších pět let. Finální podoba rozpočtu je výsledkem několikaměsíční práce členů Rady MČ a našeho úřadu.Jeho struktura i číselná podoba je oproti minulosti částečně změněna a vychází z pečlivé analýzy potřeb Klánovic (mj. z dlouhodobé vize rozvoje Klánovic vypracované dle našeho zadání v loňském roce) a z analýzy skutečně efektivně vynaložených nákladů v uplynulýchletech. Nejedná se tak o pouhou hru čísel, jak se tomu občas v minulosti bohužel i v Klánovicích dělo. Díky této pečlivé přípravě a vyšší dotaci od MHMP se podařilo sestavit hlavní rozpočet jako vyrovnaný a rozpočet vedlejší hospodářské činnosti dokonce jako přebytkový – tedy zodpovědně vůči budoucnosti. Současně jsou to ale rozpočty rozvojové – více peněz půjde mj. na opravy ulic, do sportu i sociální oblasti. Plánujeme rovněž větší investice do obecního majetku, který byl v uplynulých letech poněkud zanedbáván.

Klánovický Zpravodaj číslo 5 / 2016

 

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

předseda místního sdružení Praha-Klánovice
místostarosta MČ Praha-Klánovice

Více o autorovi