Paříž, Brusel, ...
3. dubna 2016

Josef Kutmon: Paříž, Brusel, ...

Paříž, Brusel, ...
letošní velikonoce, největší svátek Křesťanů proběhl ve stínu Bruselské tragédie. Ve stínu dalších útoků na naší civilizaci, v obavách, kdy a kde zbabělí teroristé znovu zaútočí. Fungování teroristů je opovrženíhodné a slabošské. Bohužel, aniž si to každý den uvědomujeme, přizpůsobujeme naše jednání důsledkům zákeřného konání těchto lidí. Podstupujeme prohlídky na letištích, před sportovními utkáními a v obavách z bezpečnostních rizik se vzdáváme části svého soukromí.
Nad zlem ale může zvítězit jen ten, kdo se ho nebojí a nepřičítá mu větší sílu, než má. Nejhorší cestou k vítězství nad ním by však bylo stát se stejnými, nebo horšími, než jeho vykonavatelé.  Neméně nebezpečné je naslouchat hlasům nositelů jednoduchých řešení.  Nemám tím na mysli pouze krajní extrémisty, kteří pravděpodobně opět posílí, ale také ty, kterým připadá parlamentní demokracie jako zbytečná žvanírna.
Neustále se opakující útoky na základní demokratické principy nacházejí stále více a více posluchačů. Společnost pod vlivem této oligarchicko - mediální masáže neuvěřitelně hloupne a hrubne. Primitivní osočování tradičních demokratických stran na všech úrovních politiky sílí a bohužel, se nevyhýbá ani naší městské části. Konkrétní nesmyslné ataky zastupitelů za hnutí Ano pěkně zabalené do spravedlivého boje proti korupci je nedůstojné komentovat.
Tu vadí školka Na Jahodnici, tu podpora vybudování parkurového sportoviště. Jen to Čapí hnízdo je úplně košer …
 

Josef Kutmon

Josef Kutmon

člen místní rady Lehovec - Černý Most
místopředseda oblastního sdružení ODS Praha 14
neuvolněný radní MČ Praha 14
předseda klubu zastupitelů za ODS

Více o autorovi