Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Čada

předseda místního sdružení

Eva Kostihová

místopředsedkyně místního sdružení

Bohumil Voznica

pokladník místního sdružení

Miloslav Doležal

člen místní rady

Kamil Filípek

člen místní rady