25. června 2022

Extratřída v disciplíně „chlubení cizím peřím“

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Starosta Prahy 14, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 21. června k příspěvkům bývalého starosty Radka Vondry na sociálních sítích

Když se koncem roku změnila koalice na radnici, tak samozřejmě jsme zvažovali i dopady, které může tato změna vyvolat. Počítali jsme s manipulativním výkladem i odporem ke všemu co nové vedení udělá.

Ale vše by mělo mít své meze. Že si někdo vydá knihu o Praze 14 a postěžuje si, jak byl odvolán, přitom sám rezignoval - a to již podruhé v jednom roce - to jsme opravdu nečekali. Že se začne chlubit úspěchy jiných, na to jsme si zvykali poslední měsíce. Ale jakou extratřídu v disciplíně „chlubení cizím peřím“ dokáže předvést bývalý místostarosta, to nás všechny uvádí v úžas.

Tolik radosti bez zásluh z vyjednaných 50 milionů na rekonstrukci kuchyně ZŠ, které jsme našli v rozpočtu již v březnu, a nyní se podařilo zajistit dotaci, aby bylo prostředky MČ možné alokovat na další projekty. A dokonce snaha se pochlubit Městskou knihovnou v budově, proti jejíž realizaci městskou částí se stavěl. Tomu se nedá říkat jinak než majstrštyk.

Při svém odchodu prohlásil pan předseda finančního výboru hl. m. Prahy, že akci „odpískal“ a proto nebude. Potom se snažil o odebrání projektu pod hlavičku magistrátu, a nakonec dokonce zpochybnil, zda vůbec Městská knihovna o pobočku na MČ Praha 14 stojí. Digitalizace úřadu nebo Domov seniorů Bojčenkova, jsou zřejmě další projekty, na které se můžeme těšit v podání opozičního zastupitele, ale bez zásluh v letošním roce. Je třeba přiznat, že kdyby nebylo pánů Zemana (předseda VURM) a Vyhnánka (náměstek pro finance) tak by nebylo možné vůbec s polyfunkční budovou v tomhle volebním období začít. Ale že by se o realizaci nebo o příspěvek magistrátu na knihovnu nějak zasloužil bývalý místostarosta, o tom nemůže být řeč. Projekty MČ po svém odchodu spíše brzdil nebo blokoval. Nicméně pochlubit se, když se podařilo s nimi pohnout, to nezapomene nikdy.

Jiří Zajac

starosta MČ Praha 14
zastupitel MČ Praha 14
místopředseda oblastního sdružení ODS Praha 14
člen místního sdružení ODS Praha 14 - Lehovec - Černý Most