Osmdesátky?
2. března 2022

Josef Kutmon: Osmdesátky?

(Čtrnáctka )

Vážení spoluobčané,

v minulém sloupku jsem se snažil vysvětlit zastupitelům, kteří současný politický vývoj na Praze 14 srovnávali s devadesátými léty minulého století, že devadesátá léta byla především návratem svobody a demokracie po dvaačtyřiceti letech komunistické zvůle a že život běžných občanů se neodehrával v Discolandu Sylvie a občané se nebrodili v krvi. Jako člen redakční rady Čtrnáctky znám požadavek na zveřejnění tří textů ve Čtrnáctce, z nichž jeden hovoří o totalitních čistkách na Praze 14 a návratu do osmdesátých let. Podobné příspěvky můžete sledovat také na sociálních sítích.

Nebudu se zabývat detailním vyvracením nepravd a zlovolných zkreslení, pan starosta Jiří Zajac to několikrát na fb vysvětlil sám. Vyjádřím se jen k tvrzením, že se na Čtrnáctce vracíme do osmdesátých let. Opravdu? Tak jen namátkou. V osmdesátých letech minulého století vrcholila normalizace. Signatáři Charty 77 a jiní nepohodlní byli zatýkáni, vězněni, mučeni, jejich rodinní příslušníci byli perzekvováni, dětem bylo bráněno ve studiu. Pokračovala akce Asanace, která nutila režimu nepohodlné lidi opustit republiku. Země byla prošpikovaná fízly a důležitými předpoklady k získání a udržení dobrého zaměstnání bylyčlenství v komunistické straně, bezpodmínečná loajalita k totalitnímu státu a naprostá občanská pasivita. Stateční odpůrci režimu jako Pavel Švanda, vězeň svědomí Pavel Wonka a další se stali oběťmi brutálního zacházení. Pozdější prezident Václav Havel byl pravidelně vyslýchán a vězněn. Svobodné demokratické volby představovaly jen nesplnitelný sen. Porovnávat současnou politickou situaci s osmdesátými léty proto považuji za zlovolné.

Co však považuji ze strany opozice za opravdu nepřijatelné, je současné napadání vedení radnice Prahy 14 na sociálních sítích za pasivitu při organizování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v souvislosti se zločinnou válkou, kterou proti Ukrajině rozpoutal prezident Putin. Od morálních majáků, za které se vydávají, je to velká hanebnost! Na Vás ostatní, vážení spoluobčané, se obracím s prosbou o pomoc Ukrajině dle Vašich možností. Klub našich zastupitelů to dělá, bez selfies, bez fb, rychle a nezištně.

Děkuji.

Josef Kutmon

Josef Kutmon

člen místní rady ODS Lehovec - Černý Most
člen oblastní rady ODS Praha 14
zastupitel za ODS MČ Praha 14


Více o autorovi