Devadesátky?
1. února 2022

Josef Kutmon: Devadesátky?

(Čtrnáctka )

V současné době můžete na sociálních sítích bývalých koaličních zastupitelů často sledovat komentáře o hlasování a rozhodování vedení Prahy 14 jako návrat do devadesátek. Možná, že je to vlivem aktuálně vysílaných televizních pořadů, kde je téma devadesátých let dvacátého století vykreslováno jako období temna, kdy všemu vládl organizovaný zločin, možná, že je to snahou dehonestovat všechno, co se momentálně na Čtrnáctce děje. Tak si dovolím malý návrat do zmíněných let. Pro mě osobně byla devadesátá léta především ukončením vlády jedné strany (té komunistické), a také návratem demokracie, která tady byla komunisty 42 let pošlapávána. Parlament přijal řadu potřebných zákonů a po pokojném rozdělení Československa, které dosud nemá ve světě obdoby, vznikla 1. ledna 1993 samostatná Česká republika. Dobře si pamatuji, jak hned po sametové revoluci první malí podnikatelé, nebo spíš živnostníci, začali plnit svůj sen o samostatném a sebevědomém převzetí odpovědnosti za svůj vlastní osud. Do komunální politiky přišli lidé, kteří měli vůli, vizi a ochotu pracovat pro obec. V prvních svobodných komunálních volbách v Kyjích v roce 1990 jasně vyhrálo Občanské Fórum. Pro Kyje, Hostavice a Jahodnici to byla doba nebývalého rozkvětu. Velmi pracovitá Rada, která rychle zajišťovalaprojekty na budování kanalizace, plynových a telefonních přípojek, dokázala podstatně zmodernizovat kyjskou školu a významně měnila podobu dosud nerozvinutých čtvrtí. Rada pracovala jednotně, efektivně, s dobrou vůlí a respektem mezi jednotlivými členy. Na rozdíl od devadesátých let je nyní situace jiná. Inženýrské sítě patří konkrétním vlastníkům a řešení základní infrastruktury v obci není na pořadu dne. V roce 1994 vznikla Praha 14. Možná, že Čtrnáctka není úplně ideálním spojením individuální zástavby s velkými sídlištními celky, ale je naším společným domovem. Přál bych si, aby se respekt a dobrá vůle vrátily nejen k nám všem, ale především do politiky. Šetření dehonestujícími výrazy o době, kterou mnozí hlasití kritici současnosti na Čtrnáctce nezažili (někteří dokonce ani nebyli na světě), by mohlo být dobrým krokem k návratu slušné komunikace. Ujišťuji Vás, že respekt si Ti, kteří v těch opovrhovaných devadesátkách začali budovat Kyje a Prahu 14 opravdu zaslouží.

Josef Kutmon

Josef Kutmon

člen místní rady ODS Lehovec - Černý Most
člen oblastní rady ODS Praha 14
zastupitel za ODS MČ Praha 14


Více o autorovi