Poděkování
8. října 2018

Poděkování

Vážení občané,
děkujeme všem, kteří jste přišli k volbám a dali jste nám svůj hlas.
. Díky vám jsme získali o 26 266 hlasů a o 2 mandáty více než při volbách 2014.

Zahájíli  jsme vyjednávání o koalici. Budeme usilovat o prosazení co nejvíce bodů našeho programu.

O výsledku vás budeme informovat.