Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Igor Trávníček

předseda místního sdružení

Jiří Dolejška

místopředseda místního sdružení

Petr Benko

pokladník místního sdružení

Tomáš Crla

člen místní rady

Alica Strnišťová

členka místní rady