Jiří Dolejška

radní městské části
místopředseda místního sdružení