Stanovisko ODS Moravskoslezského kraje k prohlášení OKD
2. února 2016

Jakub Unucka: Stanovisko ODS Moravskoslezského kraje k prohlášení OKD

Dnes oznámené propuštění tisíců pracovníků OKD a navazujících firem je špatnou zprávou pro celý Moravskoslezský kraj. Nejde totiž jen o samotné horníky s rodinami, ale i o tisícovky malých živnostníků a drobných podnikatelů, kteří jim poskytují své služby a jsou na jejich příjmech značně závislí. ODS nabízí kraji i vládě při řešení této situace pomocnou ruku.

 
V těchto chvílích nemá smysl vést polemiku o viníkovi této situace. To nepomůže nikomu. Společným cílem musí být nová perspektiva pro všechny, kterých se krize kolem OKD dotkne. Útlum musí být řízený, vláda, kraj i obce do něj musí aktivně vstoupit a jednat s vlastníky i managementem, bez ohledu na osobní animozity nebo mediální obrazy. Jednání musí brát ohled i na další subjekty, především hutní firmy z regionu, kterých se situace také dotýká. 
 
Klíčovým prvkem pro zaměstnání propuštěných pracovníků je zcela jistě vznik nových pracovních míst. V průmyslových zónách nebo nově při rekultivaci území zasažených těžbou. 
 
Výdělky v montovnách, které v průmyslových zónách většinou vznikají, jsou ale výrazně nižší, než na jaké byli pracovníci OKD zvyklí. Nižší příjmy pocítí nejen rodiny propuštěných horníků, ale i všichni živnostníci a drobní podnikatelé v jejich okolí. Většině z nich tak hrozí propad příjmů, který povede až k zániku jejich živností. Počet nezaměstnaných z jejich řad tak může být stejný, jako počet propuštěných z OKD a navazujících společností. Živnostníci a drobní podnikatelé nemají v současné době jednoduchý život, je na ně kladena stále vyšší a vyšší administrativní zátěž, počínaje zrušením slev na dani a konče plánovaným zavedením registračních pokladen. Jim je potřeba stejné pomoci jako horníkům. 
 
Moravskoslezská ODS navrhuje spojit síly bez ohledu na stranickou příslušnost a pomoci všem, na které bude mít útlum OKD vliv. Nabízíme proto své zkušenosti, které jsme v minulých letech při řízení měst a kraje nabyli.
 
Na příkladu Kopřivnice, která se potýkala počátkem devadesátých let s propuštěním více než 15 000 zaměstnanců Tatrovky, je vidět, že situaci lze zvládnout. Kopřivnice, kterou po celou nelehkou dobu vedl starosta za ODS, se nestala zadluženým městem duchů jako americký Detroit, ale dynamicky se rozvíjejícím městem, kde je dnes vysoká poptávka po zaměstnancích.
 
Kraj v tomto případě musí být prostředníkem mezi dotčenými občany kraje a centrální vládou v Praze. Musí předkládat návrhy na řešení akutní situace i dlouhodobé koncepce rozvoje oblastí s těžbou uhlí. Na tom všem je ODS připravena se aktivně podílet. Naši členové dávají k dispozici své zkušenosti a odbornost ve prospěch všech obyvatelů našeho kraje. 
Ing. Jakub Unucka, MBA

Ing. Jakub Unucka, MBA

lídr ODS do krajských voleb 2016

Více o autorovi