Zbyněk Richter

místopředseda místního sdružení
člen místního sdružení

Stará Obec 10
190 12  Praha - Dolní Počernice

Životopis

Zbyněk Richter se narodil v roce 1946, je ženatý, má dvě děti a tři vnučky. Je počernickým rodákem, angažoval se zejména v místním Sokole, kde přivedl mnoho dětí ke sportu, zejména k basketbalu.

V Zastupitelstvu městské části Praha – Dolní Počernice je od r. 1990, starostou od r. 1998, tedy 6 volebních období. Za tu dobu se staly Dolní Počernice vyhledávanou městskou částí jak investory, tak novými obyvateli. Velký rozvoj Dolních Počernic byl zaznamenán od r. 2005, kdy MČ Praha – Dolní Počernice díky dlouhodobému vedení ODS začala využívat dotační tituly z programů Evropské unie a z dalších dostupných dotačních titulů. 

Prioritou Zbyňka Richtera po celé období ve funkci starosty byla péče o svěřený majetek, rozvoj infrastruktury, výsadba zeleně, zejména pak revitalizace zámeckého parku, který je dnes spolu se zámeckým areálem a zrenovovaným historickým jádrem Dolních Počernic chloubou městké části.

Po celou dobu starostování úzce spolupracoval s vedením hl. m. Prahy prakticky ve všech oblastech veřejného života. Na konci volebního období 2018–2022 se Zbyněk Richter dle svých slov může s klidem ohlédnout za prací, kterou spolu se svými nejbližšími spolupracovníky pro Dolní Počernice vykonal.