26. května 2018

ODS představila program pro komunální volby. Spolupracovala na něm s veřejností i odborníky

(www.ods.cz) ODS představila na dnešní programové konferenci centrální část programu pro komunální volby. Ten později doplní i konkrétní programy pro jednotlivé obce. Občanští demokraté chtějí propojit komunální politiku s politikou celostátní. V centrálním programu se zaměřili především na zrychlení výstavby potřebné infrastruktury, kvalitní veřejné služby, dostupnou veřejnou správu a pestrý život ve městech a obcích. Na programu spolupracovali představitelé ODS s odborníky i širokou veřejností.

 
„Je naší politickou i lidskou povinností pečovat o seniory, kteří se dostali do tíživé situace. Musíme systematicky zvyšovat jistotu, že když se o sebe nedokážou postarat sami nebo s pomocí své rodiny, pomůže jim obec. Proto se zaměříme především na zlepšení dostupnosti a kvality péče v domovech pro seniory, dále na dostupnost terénních pečovatelských služeb a denních stacionářů. Přístup k těmto službám musí být vyvážený ve všech obcích, bez ohledu na jejich velikost,“ uvedla 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, která se práci se seniory dlouhodobě věnuje jako místostarostka Prahy 2.
 
„Lidé si zaslouží spravedlivé důchody. To je naše priorita. Proto ve sněmovně navrhneme pevné zvýšení důchodů seniorům, kteří většinu svého života odpracovali v komunistické totalitě a kvůli nízkým penzím jsou v napjaté finanční situaci. Růst penzí chceme financovat na úkor populistických výmyslů, jako je třeba jízdné na železnici zdarma,“ doplňuje garant oblasti veřejné služby pro kvalitní život a místopředseda sněmovního výboru pro sociální politiku, místopředseda poslaneckého klubu ODS a někdejší starosta Prachatic Jan Bauer. Proti zneužívání sociální pomoci chce podle něj ODS zasáhnout například odebíráním dávek lidem, kteří se opakovaně dopouštějí přestupků proti veřejnému pořádku.
 
Sekci pestrý život ve městech a obcích zpracoval místopředseda ODS a bývalý primátor Plzně Martin Baxa, který se zaměřil hlavně na školství, kulturu a spolky: „Rozhodnutí zda přijímat dvouleté děti do školky by mělo být na jejich ředitelích, proto chceme tuto plošnou povinnost zrušit. Na druhé straně ale chceme podpořit rozvoj služeb, které se o dvouleté a menší děti budou starat. Snažíme se také o zrušení povinného roku školky, který se neosvědčil, a ušetřené peníze chceme dát k dispozici školám na platy učitelů a nepedagogického personálu. Chceme také cíleně podporovat kulturní organizace i příslušnou infrastrukturu a spolkový život v obcích.“
 
Klíčové pro výstavbu a rozvoj potřebné infrastruktury je podle občanských demokratů zjednodušení a zkrácení stavebního řízení. „V první řadě zkrátíme lhůty pro vydání stavebního povolení, pro většinu běžných záležitostí odstraníme povinnost mít závazné stanovisko orgánu územního plánování. V případě, že se dotčený úřad k žádosti nevyjádří včas, stavebník získá automaticky jeho souhlas. Prosadíme i možnost bezúplatného převodu nepotřebného majetku státu na kraje a obce a zajistíme přehlednější a jednodušší systém dotací. To pomůže především malým obcím,“ uvedl garant oblasti kvalitní infrastruktury ve městech a obcích, senátor a kandidát na primátora Ostravy Zdeněk Nytra.
 
Přátelské a dostupné veřejné správě se dlouho věnuje místopředseda občanských demokratů a starosta Líbeznic Martin Kupka, proto měl tuto část programu na starosti právě on. „Nejdůležitější je zavést fungující systém jedněch dveří, to znamená, že se lidé na jednom místě dozvědí všechny informace, které potřebují pro vyřešení svého problému. Samozřejmostí musí být možnost platit na úřadech kartou nebo bankovním převodem. Chceme také, aby lidé mohli na počítači snadno vyplňovat nejrůznější formuláře a netrávili tak na úřadech zbytečně moc času. K výbavě dobrého úřadu může patřit informační linka či online chat, kde lidé obdrží informace, které zrovna potřebují,“ nastínil plány ODS Kupka.
 
Prezident ICT Unie a spoluautor systému CzechPoint Zdeněk Zajíček doplnil opatření, která chtějí občanští demokraté prosadit na celostátní úrovni: „Úřady by měly fungovat na principu jednou a dost – úřad chce po občanovi data jen jednou a sám si z příslušných registrů se souhlasem občana obstará další potřebné informace. Budeme prosazovat vznik digitální technické mapy ČR, kde budou dostupné a aktualizované informace o všech technických a infrastrukturních sítích. To usnadní práci úřadům a projektantům a přinese větší pohodlí pro občany.“