Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jakub Rejzek

předseda místního sdružení

Jaromír Fischer

místopředseda místního sdružení

Monika Rejzková

pokladnice místního sdružení

Jakub Nekolný

člen místní rady

Martin Vlasák

člen místní rady