Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jakub Rejzek

předseda místního sdružení

Milan Majer

místopředseda místního sdružení

Monika Rejzková

pokladnice místního sdružení

Anna Mach Šimerdová

členka místní rady

Petra Raková

členka místní rady

Martin Sahula

člen místní rady

Martin Vlasák

člen místní rady