Bc. Monika Rejzková, MBA, LL.M.

pokladnice místního sdružení