Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ondřej Martan

předseda místního sdružení

Jiří Klůna

místopředseda místního sdružení

Petr Vich

pokladník místního sdružení

Jitka Ryšavá

členka místní rady

Miroslav Säckl

člen místní rady