2. srpna 2023

Senátorský klub ODS a TOP 09: Zákon o silničním provozu přináší spoustu dobrých věcí. Má naši podporu

(www.ods.cz) Senát na dnešní schůzi projednává zákon o sdružování v politických stranách, zákon o silničním provozu nebo zákon o státním podniku.

„Na dnešní 15. schůzi Senátu máme na programu nejprve zákon o sdružování v politických stranách. Zaznamenali jsme, že by bylo dobré rozšířit blokaci, aby politici nemohli vlastnit ani internetová média. Zde se však obávám samotné definice internetového média. Na klubu jsme nakonec domluvili, že podpoříme znění, které k nám doputovalo z Poslanecké sněmovny. Totéž platí o zákonu o soudních exekutorech. Na klubu se rozběhla debata o tom, zda by měla být upřednostněna práva dlužníka či věřitele. Je však nutné si říci, že tato novela pouze navazuje na proces, který zde v Senátu proběhl už před nějakou dobou, a sice zastavování marných exekucí. Právě od 1. července již dochází ze zákona k jejich zastavování. Týká se to případů, kdy v průběhu šesti minulých let nebyla vymožena žádná částka na povinných osobách a exekutoři s tím měli nějaké náklady a nemohli počítat s tím, že budou nuceni exekuce zastavit. Zde tedy podpoříme sněmovní verzi,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

„Zákon o silničním provozu přináší spoustu dobrých věcí. Jednak zjednodušuje a zpřehledňuje bodový systém, jsou tam další prvky, které zatím v ČR nejsou, jako je například řidičský průkaz na zkoušku, možnost řídit pod dohledem mentora od sedmnácti let, což určitě podpoříme. Osobně jsem byl v kontaktu se zástupci ať už zemědělských podniků nebo majitelů lesů, se kterými jsem komunikoval předjíždění cyklistů na polních a lesních cestách, při kterém je nutné dodržovat zákonem stanovený odstup 1,5 metru, což není vždy jednoduché. Nakonec jsme se dohodli, že nebudeme předkládat pozměňovací návrh této novely, ale pokusíme se připravit po konzultacích s ministerstvem dopravy vlastní návrh novely zákona. Totéž platí i o iniciativě pana senátora Wagenknechta, kdy i já považuji za velice potřebné, aby se zintenzivnilo a zpřísnilo vážení kamionů na našich dálnicích. Opět si ale nemyslím, že je tato problematika natolik jednoduchá, aby se dala vyřešit pozměňovacím návrhem v Senátu,“ říká Zdeněk Nytra.

„U zákona o státním podniku bohužel v ústavně-právním výboru byl přijat pozměňovací návrh, který se snaží vrátit něco, co bylo zavedeno zákonem o financování obrany České republiky. Já opravdu nejsem přesvědčen o tom, že by státní podniky měly mít povinně účty u České národní banky, protože ČNB funguje úplně jinak než běžné komerční banky a tam si myslím, že bude dobré podpořit pozměňovací návrh, který k nám přišel z Poslanecké sněmovny,“ dodává na závěr Zdeněk Nytra.