10. prosince 2015

Ivan Adamec

Interpelace na premiéra ve věci ÚHOZ

Přečíst článek

10. prosince 2015

Petr Bendl

Interpelace na ministryni školství ve věci ÚJAK

Přečíst článek

10. prosince 2015

Petr Bendl

Interpelace na ministra zemědělství ve věci ve věci nákupu uniforem LČR

Přečíst článek

10. prosince 2015

Petr Bendl

Interpelace na ministra kultury ve věci výročí narození Karla IV.

Přečíst článek

25. listopadu 2015

Jana Černochová

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci úniků informací

Přečíst článek

16. listopadu 2015

Jana Černochová

Písemná interpelace na premiéra ve věci Zpochybnění působnosti a kompetencí Generální inspekce bezpečnostních sborů

Přečíst článek

30. října 2015

Jana Černochová

Písemná interpelace ve věci stanovení rozsahu vyučovací činnosti pedagogických pracovníků mateřských škol

Přečíst článek

30. října 2015

Jana Černochová

Písemná interpelace na ministryni školství ve věci sjednocení termínu jarních prázdnin pro školy na území hlavního města Prahy

Přečíst článek

8. října 2015

Petr Bendl

Interpelace na premiéra ve věci uprchlických kvót

Přečíst článek