Ing. Radek Šotnar, MBA

Povolání: Technik investic
*1996

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Naše země potřebuje změnu. Za poslední desítky let si různé zájmové skupiny vybudovaly monopolní pozice, díky kterým naše země strádá.

Mým cílem je tyto pozice rozbít a uvolnit potenciál schopných lidí, kteří chtějí v naši zemi pracovat a svobodně žít. Ať už se jedná o odbory, firmy, nadnárodní, profesní, neziskové či další nikým nevolené organizace, tak jejich vliv na politiku má být naprosto minimální. Není možné, aby politici neustále ustupovali nátlakovým skupinám v neprospěch občanů. Pro občany a na zlepšení jejich životních podmínek musíme pracovat. Především vytvořit co nejlepších podmínky pro jejich prosperitu a ne pro prosperitu nadnárodních korporátů a místních oligarchů, jak tomu u nás bývá zvykem.   

Zde uvádím několik bodů, na které se zaměřím: 

  1. Pronatalitní politika: jelikož v demografii leží osud národa. Migrace není řešením stárnutí populace. Stát musí jak ekonomicky, tak kulturně podporovat mladé lidi, aby zakládali rodiny. Navrhuji úplné osobození z daně z příjmu a výrazné snížení odvodů na sociální zabezpečení pro rodiny se 3 a více dětmi. Dále zavedení manželských půjček a návrat školkovného.
  2. Zrušení dotačních programů: hrazených z národních zdrojů. Nechme raději ať lidé a firmy rozhodnou co se svými penězi udělají, a ne nějaký nevolený úředník v Praze.
  3. Sloučení obcí: s populací nižší než 1 500 obyvatel. Není možné, aby malé obce spotřebovaly většinu rozpočtu pouze na svůj provoz. Sloučením dojde k úsporám fixních nákladů. Tyto prostředky mohou obce využít na investice. 
  4. Deregulace zdravotnictví: nedostatek lékařů lze vyřešit utlumením vlivu různých profesních organizací, kterým nedostatek zdravotnického personálu dává silnou vyjednávací pozici. Tím, že znásobíme vzdělávací kapacity a zrušíme regulace, nedostatek dlouhodobě vyřešíme.
  5. Reforma krajů: sloučení alespoň na 8 podle standardu NUTS 2. Začněme se bavit, zda vůbec kraje mají význam nebo zda slouží k dalšímu neefektivnímu utrácení. 
  6. Zrušení zaručených mezd: jedná se o přežitek, který škodí celé ekonomice. Minimální mzda může růst rychleji pouze když zrušíme navázání na zaručené mzdy.
  7. Revize neziskového sektoru: zachováme pouze ty, které mají významný socioekonomický přínos. Politika není záležitostí neziskového sektoru.
  8. Redukce sociálních dávek: tak, aby byly dostupné pouze těm, kteří je skutečně potřebují. Zavedení např. jednotné výše příspěvku na bydlení. Není přijatelné, aby lidé žijící v malých bytech či na okrajích měst podporovali ty, kteří žijí nad své finanční možnosti v domech či v centru měst.
  9. Zrušení výdajů na propagaci: stát, kraje a obce nemají mrhat veřejnými prostředky na marketingové kampaně.
  10. Zrušení Českého rozhlasu: Zpravodajství v rozhlasu může být poskytováno Českou televizí. Není potřeba mít 2 organizace na stejnou činnost.