17. června 2015

Senátoři vědomě porušili zákon

Senátoři za ODS se dnes opět pokusili zařadit na schůzi Senátu bod k odvolání některých členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, z důvodu porušení zákonné podmínky členství v Radě. Podnětem se stala stížnost historika Adriana Portmanna.

Požádali jsme své kolegy, aby byl bod řádně zařazen a byl na schůzi Senátu přidělen k projednání na některém ze senátních výborů. Postup byl zcela v souladu s Jednacím řádem a dokonce i v souladu s rozborem legislativního odboru Senátu, který se vyjádřil ke stížnosti Adriana Portmanna. Přesto byl v protikladu s tímto právním názorem bod vyřazen. Předseda legislativní rady vlády a ministr Jiří Dienstbier rozhodnutí zdůvodnil s tím, že Senát se nebude zabývat kdejakým podáním nějakého občana.

Z právního rozboru legislativního odboru Senátu cituji: „Protože Senát nemá ze zákona žádnou působnost k výkonu následné, průběžné kontroly dodržování pravidel, jejichž porušení může vyvolat odvolání člena Rady ÚSTR, je zřejmě plně právně předvídatelným, že se kvalifikovanými podněty směřujícími k odvolání člena Rady ÚSTR musí Senát zabývat“. Dnes někteří senátoři dali jasně najevo, že jsou jim zákony naší země lhostejné.