24. března 2015

Ministryně způsobí sociální nepokoje a výstavbu ghett

Koncepce sociálního bydlení z pera ministryně práce a sociálních věcí žene starosty do bezvýchodné situace. Vedení obce bude muset svým obyvatelům garantovat bydlení. Ministryně je ochotna na projekt obětovat 4,6 miliard z rozpočtu rezortu, komu peníze vezme, už neříká.

 
„Financování sociálního bydlení nelze zajišťovat přidělováním bytů nebo dokonce jejich stavěním. To se opět vracíme zpět k reálnému socialismu a zahráváme si s nárůstem ghett a sociopatologických projevů. Navíc přidělováním bytů nikoho nemotivujeme ke snaze svou situaci řešit, s těmi sociálně slabými nikdo nebude pracovat, absolutně chybí prostupnost a aktivizace. Sociálním inženýrstvím podobného typu dělá ministryně z lidí nesamostatně uvažující jedince a zadělává na problémy všem starostům,“ komentuje koncepci Lenka Kohoutová, garantka sociálních témat ODS.
 
Ministryně Marksová-Tominová se na rezortu chová jako slon v porcelánu. Pro vyřešení tíživé situace je nutné rozdělit sociální bydlení na jednotlivé typy. Od noclehárny, azylového bydlení, tréninkového bydlení, chráněného bydlení až po krátkodobé běžné získání nájemního bydlení s možností získání bydlení dlouhodobého.
 
„Systém prostě musí fungovat jako uzavřený kruh. Lidé, kteří se v tomto kruhu pohybují, by měli mít možnost jít dopředu, ale i nazpět. Pokud nefunguji v tréninkovém bydlení, pak je pro mě cesta nikoliv na ulici, ale například do azylu. To je práce a péče, která má logiku,“ představuje možné řešení Lenka Kohoutová.
 
„Zároveň je třeba sociálním šetřením začít rozlišovat zaviněnou a nezaviněnou tíživou situaci. Jestli se nesnažím, odmítám práci, pak mi nezbývá, než bydlet v azylovém bydlení, pokud mám snahu se svojí situací něco udělat, pracuji, starám se o děti, pak mám mít šanci,“ uzavírá Lenka Kohoutová.
 
Bc. Lenka Kohoutová

expertka ODS pro sociální oblast