20. března 2015

Stát nemůže přebírat odpovědnost za placení výživného

Sobotkova levicová vláda přichází s dalším opatřením, které vysává sociální systém. Tímto stylem nebude za chvíli na jiné dávky tam, kde jsou skutečně potřebné. Státní pokladna není studna, ze které jde čerpat do nekonečna a je naivní si myslet, že úhrada výživného za neplatiče a následné vymáhání, představují řešení.

 
V otázkách náhradního výživného musíme jít především cestou soudního vymáhání. K tomu je nutné zajistit rychlou vymahatelnost práva tak, aby podobné spory dostaly přednost a byly vyřizovány ze strany soudů neprodleně. Soudy tak mají činit nejenom v otázce vymáhání, ale například i u možnosti snížení výživného v nepříznivé situaci toho rodiče, který je povinen výživné hradit. Vymahatelnost práva se musí změnit i v případech, kdy rodič zcela neodůvodněně odmítá, aby se dítě stýkalo s druhým rodičem. 
 
Pokud Sobotkova vláda říká, že bude hradit náhradní výživné pouze u lidí v režimu hmotné nouze, pak nikdy nevymůže od povinných ani korunu. Stát tyto částky na sebe prostě přejímá navždy. Jen se zvýší sociální dávky, zvýší se náklady na vymáhání a nic se státu nevrátí.
 
Lenka Kohoutová

expertka ODS pro sociální oblast