12. března 2015

Masaryk proti Babišovi, demokracie proti státofirmě

ČSSD i absence programu hnutí ANO. Myšlence TGM o bezpečném ukotvení naší země na Západě se osudově vzdalujeme, zamýšlí se pro Svobodné fórum Miroslava Němcová, bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny a současná předsedkyně Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny.

 
TGM: „Je přirozené, že uznání Anglie a Spojených států, těchto největších spojeneckých mocností, velmi nás posilnilo… Jsme jemu (prezidentu Wilsonovi) a všem spojencům zavázáni a mohou s námi vždy počítat… Naše Republika zůstane vždy spojencům věrnou.“
 
Zakladatelé československého státu v čele s TGM věřili v transatlantické spojenectví. V roce 1999 dostalo toto spojenectví novou podobu, naše země byla přijata do NATO. Zavázali jsme se k tomu samému, co zdůrazňuje prezident Masaryk: k věrnosti spojencům. Nyní – více než kdy jindy – procházíme testem pevnosti a spolehlivosti. Měli bychom se rozvzpomenout na to, že to byl zásadový postoj zejména prezidenta Reagana a premiérky Thatcherové, který přispěl k pádu totalitních režimů ve východní Evropě.
 
Dnešním úkolem je posilovat naši akceschopnost právě v rámci NATO, mít dobře vybavenou a finančně silnou profesionální armádu. Návrh šéfa Evropské komise Junckera na vytvoření euroarmády a návrh naší vlády na povinné odvody jsou projevem nepochopení situace a bezradnosti.
 
TGM: „Vlastní cíl války a míru je reorganizace východní Evropy a rozřešení východní otázky vůbec.“
 
Prezident Masaryk se právem obával tehdejšího imperiálního pangermanismu, který se později znovu projevil v mnohem obludnější podobě hitlerovského fašismu. Po druhé světové válce však Československo spadlo do náruče sovětského imperialismu, který se od fašismu lišil jen v detailech. Také měl za sebou milióny mrtvých, prováděl etnické čistky, zřizoval koncentrační tábory a popravoval názorové odpůrce. Do totalitního otroctví uvrhli Sověti na čtyřicet let nejenom tehdejší Československo, ale mnoho dalších evropských zemí. Východní otázka byla, jak jsme věřili, vyřešena v roce 1989 pádem totalitních komunistických režimů v ruských satelitech.
 
Rusko je však v pohybu a vše se může změnit. Dění uvnitř Ruska nenechává nikoho na pochybách o cílech i metodách kremelské vlády.  Jde o umlčení jakéhokoli opozičního názoru (Politkovská, Němcov), vyvolávání nacionalismu, posilování autoritářského režimu. V zahraniční politice se Rusko vydalo směrem agrese a zabralo v rozporu s mezinárodním právem část Ukrajiny. V České republice se aktivity ruských agentů nejviditelněji projevily v době, kdy se jednalo o umístění amerického radaru na našem území. Rusko si u nás své zájmy pohlídalo a svůj vliv prosadilo. Stále má ČR v portfoliu zemí, které „mu patří“ a pouze na čas se z jeho přímého vlivu vymanily. I proto posiluje kremelská propaganda na našem území.
 
TGM: „Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti a spravedlnost je matematikou humanity.“
 
Masaryk si uvědomoval složitost demokracie. Považoval ji však za službu občanům a neviděl pro svobodný stát jinou cestu. Později svou myšlenku rozvedl:  „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“ To je v příkrém rozporu s postoji dnešního vlivného „nepolitika“ – člena vlády Andreje Babiše, který má parlamentní demokracii za „žvanírnu“, a stát považuje za vlastní firmu. Likviduje demokracii, protože překonávat její nedostatky je náročné a pomalé. To není úkol pro firemní manažery, ale pro přesvědčené a oddané demokraty. Místo masarykovské demokracie vytváří Andrej Babiš nový pořádek, autoritativní vládu oligarchie. S ideály humanitními to věru nemá nic společného.
 
Miroslava Němcová

poslankyně PČR