Změny služebního zákona jdou proti duchu listopadu 89
23. října 2014

Přemysl Sobotka: Změny služebního zákona jdou proti duchu listopadu 89

Dnes většinová část Senátu schválila změny zákonů ke Služebnímu zákonu, které umožňují, aby se ministři české vlády nemuseli prokazovat negativním lustračním osvědčením. To je velkým krokem zpátky.

 
Senát dnes popřel étos listopadu 89, popřel hodnoty, které jsou nutné pro správné fungování demokracie, a vydal signál, že účelovost, okamžitý prospěch a pragmatismus má přednost před morálkou a hodnotami, které stály u přerodu naší společnosti v roce 1989. S tím nesouhlasím.

MUDr. Přemysl Sobotka
místopředseda Senátu PČR
člen regionální rady

Více o autorovi