Evropská komise není evropskou vládou

10. září 2014
Evropská komise není evropskou vládou

Nový předseda Evropské komise EU J. C. Junkers dnes představil své komisaře. Je velmi zarážející, že celou sestavu komisařů vydává za VLÁDU Evropské unie.

To je samozřejmě v rozporu s Libanonskou smlouvou, v rozporu s faktickým stavem a v rozporu s dobrými mravy. Vítězí touha bruselských eurokratů po centralismu. To je pro mě ovšem nepřijatelné! 

Zklamáním je pro mě rovněž agenda, kterou byla pověřena paní Jourová. Koaliční vláda slibovala ambicióznější postavení českého zástupce, ukázalo se však, že šlo o pouhá přání, nikoliv o reálný pohled naší pozice.
 
Vláda tak opět ukazuje, že pracuje spíše se sliby a představami, než se skutečnými možnostmi.
MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR
člen regionální rady