Jsem typem člověka, který se snaží spojovat a nikoli rozdělovat
9. září 2014

Oldřich Vlasák: Jsem typem člověka, který se snaží spojovat a nikoli rozdělovat

Hradec Králové, 9. září 2014 - Kandidát do Senátu PČR Ing. Oldřich Vlasák je členem Občanské demokratické strany od devadesátých let, byl jedním ze zakládajících členů v Hradci Králové. I přes všechny výhry a prohry ODS zůstal vždy věrný této pravicové straně. I dnes se ztotožňuje s výstupy mimořádného kongresu ODS, který se konal v uplynulém týdnu v Praze.

 
 
Oldřich Vlasák: „V rámci veřejných financí je nutné, aby stát s penězi daňových poplatníků hospodařil odpovědně. Česká ekonomika bude růst zdravě a dlouhodobě jedině tehdy, pokud stát udrží vyrovnaný rozpočet, přestane vyhazovat peníze na splácení úroků, omezí zbytečné přerozdělování našich peněz a namísto zvyšování daní zachová celý systém stabilní, přehledný a předvídatelný. 
 
Podporuji lokální výrobce potravin, svobodný prostor pro rozvoj rodinných farem a podnikání na venkově. Podporuji rozvoj tradičních spolků a venkovských aktivit, stejně jako zlepšení podmínek péče o krajinu, s čímž souvisí i nutná podpora přirozených protipovodňových opatření. V neposlední řadě musí dojít k revizi zákonů omezujících práva vlastníků půdy.
 
Vždy jsem podporoval silná města a obce, jednodušší administrativu evropských dotací. 
 
V tomto snažení chci i nadále samozřejmě pokračovat. Rozvoj měst a obcí zajišťují radnice, ne centrální vláda. Pro spravedlivé rozdělování peněz městům a obcím je nutné, aby peníze putovaly bez přerozdělování přímo do rozpočtů měst a obcí. Zjednodušení administrativy pro získávání evropských dotací a jednotná kontrola je nezbytná.“ 
 
Už jako úspěšný primátor Hradce Králové Oldřich Vlasák dokázal, že mu v politice nejde o politikaření, ale o řešení konkrétních problémů. Je typem člověka, který se snaží spojovat a nikoli rozdělovat. Přesně takový by měl být senátor, který nezastupuje jen svou stranu, ale všechny voliče ve svém obvodě. Díky svým zkušenostem a kontaktům dokáže pro Hradecko a Bydžovsko otevřít v Praze každé dveře.
 
 
Ing. Oldřich Vlasák

Ing. Oldřich Vlasák

kandidát ODS do Senátu
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města
člen regionální rady

Více o autorovi