7. srpna 2014

Premiér Sobotka pochválil místopředsedovi Bělobrádkovi šest měsíců trvající strukturovanou debatu

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek oznámil, že v oblasti vědy, výzkumu a inovací skončila šest měsíců trvající strukturovaná debata a že budou následovat konkrétní kroky. O jaké kroky přesně půjde, jsme se od něj ani premiéra Sobotky nedozvěděli.

Co víme ale jistě, je skutečnost, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jíž je pan Bělobrádek předsedou, je v současné době neusnášeníschopná, neboť bylo vládou odvoláno 9 ze sedmnácti členů.

Dále také víme, že výhled výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace navržený ministerstvem financí a schválený vládou na léta 2015, 2016 a 2017 je v roce 2015 cca o 3 miliardy, v roce 2016 o 4 miliardy a v roce 2017 o 5 miliard korun nižší, než je návrh ještě usnášeníschopné Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Pan premiér pana místopředsedu přesto při jejich společné tiskové konferenci za práci pochválil. Tak uvidíme a přejme si, aby plánované konkrétní kroky byly již méně rozpačité, než byl můj dojem z televizní prezentace setkání premiéra a místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace.

RNDr. Miloš Vystrčil

senátor
místopředseda ODS