23. července 2014

Tisková zpráva senátorského klubu ODS

Senátní klub ODS dnes navrhl zařadit na schůzi Senátu odvolání čtyř členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR):
  • PhDr. Emílie Benešová
  • PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
  • Mgr. Lukáš Jelínek
  • Mgr. Michal Uhl
Z důvodů jejich nespolehlivosti na základě §7 odst. 5, zákona 181/2007 Sb. 
 
Všichni čtyři jmenovaní členové Rady ÚSTR se projevili nespolehlivými dle prvoinstančního rozsudku, kterým Obvodní soud pro Prahu 3 vyhověl žalobě nynějšího ministra kultury Daniela Hermana ze dne 2. května 2014. Označil jeho loňské odvolání z funkce ředitele ÚSTR a následné propuštění ze zaměstnání za neplatné z důvodu zneužití práva. Rada ÚSTR dlouhodobě využívala pravomoci, které jí zákon nesvěřuje a navíc porušila právo paní Naděždy Kavalírové na řádný výkon funkce členky Rady ÚSTR.
 
Při kvoru 32 hlasovalo pro jen 26 senátorů. Proti byli především senátoři z ČSSD, konkrétně 19 členů. V minulosti jsme již několikrát navrhli zařadit na schůzi Senátu bod o situaci v ÚSTR a poukazovali na nezákonné jednání některých členů Rady ÚSTR. Nikdy jsme nebyli vyslyšeni. Nyní potvrdil naše podezření nezávislý soud. Je obrovským překvapením, že některým senátorům nevadí prokazatelně nezákonné jednání některých členů Rady ÚSTR. Z toho lze usoudit, že jim jde jen o zrušení ÚSTR a ABS. 
 
PhDr. Tomáš Grulich

senátor PČR
předseda oblastního sdružení
zastupitel