6. června 2014

Těší mne příklon ČSSD k rozumné pravicové politice

Těší mne příklon sociální demokracie k rozumné pravicové politice, kdy se po návštěvě ministryně práce a sociálních věcí v Moravskoslezském kraji ústy Petra Bičeje, náměstka primátora Karviné, dozvídáme, že sociální dávky mají být za správní delikty exekuovatelné, což byl jeden z našich návrhů již v předešlém volebním období – kdy tento návrh ČSSD nepodporovala.

 
Stejně tak nás těší příklon k našemu záměru, že se za sociální dávky má pracovat.
 
Dále souhlasíme s tím, že rodina si má pořídit tolik dětí, kolik uživí, tudíž pokládáme otázku zvýšení porodného na další dítě za uzavřenou.
 
V podobných pravicových názorech budeme velmi rádi sociální demokracii podporovat, steně jako jsme připraveni diskutovat o zákonu o sociálním bydlení.
 
 
Bc. Lenka Kohoutová

expertka ODS na sociální oblast