22. května 2014

Média se musí mít před politikem Komárkem na pozoru

Martin Komárek ještě před pár týdny horoval za nezávislost médií a mediálních rad. V naprostém rozporu s tím si pozval ředitele Českého rozhlasu a České televize na kobereček, aby před volebním výborem Sněmovny vysvětlili, jak informují o dění na Ukrajině. V reakci na veřejnou kritiku tento bod z programu jednání stáhl.

 
Už samotný nápad ale zakládá podezření, že skutečnou ambicí Martina Komárka je do fungování médií politicky zasahovat, byť tomu bude říkat jinak. V případě poslance z hnutí ANO se ale kontrolní světla musejí rozblikat mnohem intenzivněji kvůli střetu zájmů. Hnutí ANO, respektive jeho předseda, už několik vlivných soukromých médií vlastní.
 
Posuzovat a kontrolovat vyváženost zpravodajství veřejnoprávních médií přísluší výhradně mediálním radám. Poslanec může dát maximálně podnět či se veřejně vyjádřit. Zvát si ale na kobereček ředitele rozhlasu a televize je daleko za hranou přijatelnosti i dobrého vkusu. Ten, který volá po větší politické kultuře, se dopouští jednoho přehmatu za druhým.
 
Ukazuje se, že se média i ostatní politici musí mít na pozoru před nápady Martina Komárka. Zatím svobodnému mediálnímu prostoru více škodily, než mu pomáhaly.
 
Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
starosta
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení