16. dubna 2014

Peníze po povodních přijdou z Bruselu rychleji

Štrasburk - Evropský parlament dnes (16. 4.) schválil dohodu s Radou ohledně zjednodušení a zefektivnění fondu solidarity. Po neúspěšném pokusu o jeho reformu v roce 2005 se tak po devíti letech podařilo odblokovat institucionální spor o tento fond v Bruselu. Návrh ještě musí schválit Rada, což by však v tomto případě měla být jen formalita.

 
Fond solidarity vznikl v roce 2002 jako nástroj pomoci členským státům postiženým ničivými povodněmi, které jen v České republice připravily o život sedmnáct lidí a způsobily škody za více než sedmdesát miliard korun. Od té doby tento fond pomáhá členským státům i státům jednajícím o přístupu do Evropské unie postiženým velkou přírodní pohromou. Doposud tomu bylo v 56 případech ve 23 zemích, kdy se mezi státy rozdělilo více než 3,5 miliard eur. České republice pomohl fond čtyřikrát, v srpnu 2002, v květnu a srpnu 2010 a naposledy při loňských červnových povodních. Celkově jsme na odstranění následků záplav získali z Unie 160,9 milionů eur. 
 
Přestože členské státy fond solidarity umí využívat, praxe několikrát ukázala, že fond nedokáže reagovat rychle, určitá pravidla jsou nejasná, složitá a některá praktická ustanovení dokonce chybí. Schválené nařízení je proto úspěchem reagujícím na praktické problémy. Nejdůležitější změnou, kterou má revidované nařízení přinést, je možnost vyplácení zálohy, a to až do výše 10 % škody, maximálně však do výše 30 milionů eur. Tato změna je reakcí na skutečnost, že peníze z fondu přicházejí k potřebným i s půlročním zpožděním.
 
Další pozitivní zprávou je i to, že státy nebudou muset spěchat s využitím poskytnutých peněz a budou moci lépe promyslet a připravit projekty, na které peníze použijí. Dnes platí, že pokud státy peníze nevyčerpají do jednoho roku od jejich obdržení, musí je vrátit. Do budoucna by jim měl přibýt ještě půl rok k dobru. S realizací projektů souvisí i nová možnost financovat z poskytnutého příspěvku nejen opravu poničené infrastruktury, ale i vylepšení či její přemístění na místo, kde bude lépe odolávat přírodním živlům. Právě tuto možnost jsme prosazovali.
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města
člen regionální rady