23. ledna 2014

V Senátu se uskuteční výstava k 100. výročí Československých legií

Letos uplyne sto let od vzniku Československých legií, proto se místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák rozhodl uspořádat výstavu připomínající hlavní události spojené se zahraničními čs. vojsky, které významně přispěly k formování českého a slovenského národa a předcházely vzniku československého státu.

 
Významné výročí si  připomínáme nejen v České a Slovenské republice, ale i v rámci Evropské unie, to byl také pro Ing. Vlasáka podnět k zahájení první ze série řady výstav „100 let Československých legií“ v závěru loňského roku právě v Evropském parlamentu ve Štrasburku. 
 
Expozice výtvarníků Jana a Sabiny Kratochvilových, kteří ve spolupráci s exulanty a Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu vybudovali v Brně „Muzeum českého a slovenského exilu 20. století“,  obsahuje zajímavé informace pro všechny, kteří se s tímto obdobím vzniku naší první samostatné republiky dosud setkávali jen sporadicky. 
 
Zmíněná expozice byla ze Štrasburku převezena do České republiky a pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky bude vystavena od 7. do 19. února 2014 v historických prostorách Senátu Parlamentu České republiky  - Chodba místopředsedů Senátu PČR. Slavnostní zahájení  výstavy 100 let Československých legií se uskuteční za přítomnosti zajímavých osobností v pátek 7. února v 11 hodin v Rytířském sále Senátu PČR. Vernisáže se zúčastní zájemci o tyto historické události, zástupci Obce legionářské, Konfederace politických vězňů ČR, bývalých příslušníků PTP a médií. Pro ně europoslanec Oldřich Vlasák uspořádá z Hradce Králové zájezd a v rámci výstavy jim tak umožní i prohlídku samotného Senátu PČR.     
 
„Minulé století bylo po všech stránkách velice hektické, historické události předurčily další vývoj našeho státu i celé Evropy. Počátek 21. století s sebou tedy nese významná výročí, jejichž připomenutí je nezbytné pro další existenci našeho národa a jeho demokratický vývoj. V roce 2008 uplynulo 90 let od vzniku Československé republiky, rok 2014 je významný pro počátek Československých legií. Ty vznikaly v Rusku, Itálii a Francii v období 1. světové války z řad Čechů a Slováků, kteří žili v zahraničí nebo přeběhli v průběhu války na druhou stranu fronty. V zahraničí tito vojáci tvořili samostatné jednotky, bojující za svoji suverenitu na straně Dohody,“ připomněl historické události Oldřich Vlasák.
 
Ze Senátu poputuje výstava do Liberce, dále ji budou moci lidé zhlédnout například v Mladé Boleslavi, Karlových Varech, Plzni, Novém Bydžově, Olomouci, Pardubicích či v Hradci Králové.  Realizace výstavy 100 let Československých legií by se měla uskutečnit v červnu 2014 také v prostorách Slovenské národní rady. 
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
člen regionální rady
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města