14. ledna 2014

Firmám hrozí nebezpečí konkurence ze třetích zemí

Veřejné orgány každoročně vynaloží 18 % HDP na výrobky, služby a práce, proto je způsob zadávání veřejných zakázek stěžejní otázkou z hlediska zaměstnanosti i ekonomického růstu.

 Z toho důvodu dnes Evropský parlament projednával revizi směrnic o veřejných zakázkách s cílem zlepšit využívání veřejných prostředků a usnadnit hledání křehkého kompromisu mezi kvalitou a cenou. 
 
„Právě ve vztahu k nabízené ceně však doposud chyběla stěžejní otázka konkurence ze třetích zemí mimo Evropskou unii. V souvislosti s problematikou přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami musím upozornit na jeden praktický problém. Jako příklad uvedu světoznámou firmu Petrof, která v Hradci Králové od roku 1864 vyrábí klavíry. Tato firma je mimochodem největším výrobcem pian v Evropě. Když se zástupci Petrofu účastní na školách, v hudebních a koncertních sálech, kulturních zařízeních či ve filharmoniích tendrů a soutěží na nákup hudebních nástrojů, čelí zmíněná firma konkurenčnímu tlaku dovozu levnějších, zpravidla, čínských pian. 
 
To by bylo zcela v pořádku, pokud by se nelišila dovozní cla. Když čínské firmy dováží do Evropy piana, činí dovozní clo 4 %. Když česká firma vyváží piana do Číny, jedná se o podstatně vyšší clo, které je 17,5 %. Každému je jasné, že za těchto podmínek otevírat trhy a podstupovat konkurenci je více než nesmyslné.
 
Problematiku veřejných zakázek tak nemůžeme posuzovat izolovaně, ale pouze v kontextu revize celních pravidel a dalších překážek obchodu,“ uvedl ve svém vystoupení na dnešním Plenárním zasedání Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák.
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
člen regionální rady
zastupitel statutárního města