28. listopadu 2013

Evropské peníze na dopravní stavby? Ano, pokud nezaspíme

Při křtu odborné publikace vyzval místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák vznikající českou vládu, aby neprodleně začala s přípravou dopravních projektů, na které bude možné čerpat evropské finanční prostředky. I dojednaná nabídka Bruselu je totiž časově omezená. Začíná soutěž o peníze a v případě liknavosti českých úřadů o 'naši' část přijdeme.

 
Při dnešním křtu odborné publikace Stavby, technologie, inovace v dopravě shrnul místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák (ODS) možnosti podpořit evropskými prostředky výstavbu české dopravní infrastruktury. Ve svém úvodním proslovu se vrátil k poslednímu plenárnímu zasedání Evropského parlamentu, během kterého byla schválena dlouho se rodící revidovaná mapa transevropských dopravních sítí a vznik tzv. Nástroje pro propojení Evropy. Oba legislativní akty spolu úzce souvisí, když ten první je možné chápat jako stanovení dlouhodobých a z celoevropského hlediska prioritních dopravních os, druhý pak jako hlavní finanční nástroj pro jejich vybudování.
 
„Z hlediska České republiky je vynikající zprávou, že se nám na základě vyjednávání v Evropském parlamentu a Radě EU v konkurenci se stovkami návrhů všech členských států podařilo do TEN-T mapy prosadit většinu dlouho oddalovaných dopravních tepen. V Bruselu se jinými slovy podařilo akcentovat stále nedobudovanou páteřní síť jako handicap, který si s sebou Česká republika nese z minulosti. Minimálně do roku 2030 či až 2050 tak za evropsky prioritní dopravní spojení bude považováno například napojení dálnice D11 na Polsko, vybudování severního spojení Praha-Ostrava vedoucího po R35/R55 přes Hradec Králové, dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic a dále do Lince či vysokorychlostní železniční spojení na Německo a Polsko‟, shrnul výsledek plenárního zasedání Oldřich Vlasák, který se jako stínový navrhovatel stanoviska v rámci Výboru pro regionální rozvoj jednání i hlasování aktivně účastnil. 
 
Transevropská dopravní síť tedy stanoví dlouhodobé priority, na jaké dopravní projekty bude možné čerpat evropské finanční prostředky. Konkrétní podmínky a výši spolufinancování už stanoví Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Jelikož CEF současně představuje hlavní finanční nástroj pro naplnění priorit TEN-T, je objemem finančních prostředků vázán na aktuální víceletý finanční rámec. Kdy a v jaké podobě budou konkrétní dopravní projekty vystavěny, už je plně v režii národních států.
 
„Pro následujících sedm let (2014-2020) se celkově pro území EU počítá s investicemi do dopravy ve výši více než 26 miliard euro. To však evidentně není dostatečná částka pro uspokojení všech potřeb již v nadcházejícím finančním období. Skutečně připraveny, díky přesunu 10 miliard euro z Kohezního fondu a dočasnému ponechání národních obálek, jsou pro prostředky z CEFu navíc jen do konce roku 2016. Poté budou finance rozděleny mezi projekty z celé EU, a to způsobem 'kdo dřív přijde, ten dřív mele'. Pokud bude Česká republika chtít naplno využít dojednanou příležitost, nesmí s přípravou projektů otálet. Když si vezmu, kolik času zabere výkup pozemků, získání nutných povolení či nalezení kompromisu s občanskými a ekologickými iniciativami, musí naše vláda začít okamžitě‟, zakončil svůj proslov Vlasák. 
 
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
zastupitel statutárního města