10. října 2013

Oranžový Senát potopil prorůstová opatření a snížení administrativy podnikatelů

Na návrh ČSSD byly dnes z návrhu novely daňových zákonů vyřazeny zrychlené jednoroční odpisy firemních investic, spadajících do první a druhé odpisové skupiny. Tento návrh ODS by se stal účinným prorůstovým opatřením. Firemní investice tvoří čtvrtinu tvorby hrubého domácího produktu. ČSSD tak znovu prokázala, že jí jde v prvé řadě o co nejvyšší zdanění podnikatelů, aby si zajistila co největší zdroje pro přerozdělování, tedy uplácení voličů.

 
ODS dnes v Senátu předložila návrh na zavedení limitu ve výši 700 tisíc korun pro ručení za daň u tzv. nespolehlivého plátce. Dnešní stav zbytečně nutí firmy prověřovat při každém nákupu, byť v hodnotě několika stovek či tisíc, spolehlivost svého obchodního partnera. Takto by se to týkalo jen faktur nad 700 tisíc korun. ODS chtěla tímto návrhem dosáhnout podstatného snížení administrativy firem, zejména živnostníků a malých podnikatelů. Daňové úniky totiž nejsou realizovány v rámci běžného obchodního styku řádných podnikatelů. Pro tento návrh dnes hlasovali zejména senátoři za ODS. ODS tak opět potvrdila, že je jedinou stranou, která podporuje snížení administrativy podnikatelů.
MUDr. Martin Kuba

úřadující předseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda místního sdružení
zastupitel statutárního města