12. září 2013

Senátoři pohřbili šanci nasměrovat český neziskový sektor směrem ke standardům běžným v celé Evropě

Zákon o statutu veřejné prospěšnosti mohl do neziskového sektoru po letech tápání přinést větší stabilitu, zprůhlednit jeho fungování a přispět k lepší pověsti všech, kteří se v tomto sektoru pohybují.

Svým rozhodnutím senátoři zakonzervovali současný stav a pohřbili šanci nasměrovat český neziskový sektor směrem ke standardům běžným v celé Evropě. Osobně jsem se příprav zákona účastnila a podle debaty, která se na půdě senátních výborů a pléna odehrála, proto soudím, že se senátoři rozhodovali s absolutní neznalostí věci. 

Zavedení statutu veřejné prospěšnosti považuji za důležitý předpoklad transparentního fungování neziskových organizací.
 
Lenka Kohoutová

garantka Odborné komise ODS pro sociální systémy