11. září 2013

Představení programu: První byt, první práce

První bod kampaně nese název První byt a první práce. A má vést k tomu, abychom dokázali řešit problém, jenž se dnes týká celé Evropy, která je po období krize zasažena fenoménem vysoké nezaměstnanosti mladé generace. Ta po absolvování  - ať už vysoké nebo střední školy - ne vždycky a snadno získává uplatnění na trhu práce. To je fenomén rizikový nejen z pohledu toho, že s sebou nese náklady, které v sociální oblasti státy musí na takovou generaci vynakládat, ale je rizikový také proto, že zpoždění a zpomalení nástupu takové mladé generace do života je poměrně nebezpečným jevem. My jsme si vědomi, že konzervativní strana má přicházet s programem, který toto dokáže řešit. Odmítáme socialistické recepty na vytváření umělých pracovních míst z dotací. Odmítáme tvrzení, že za naší vlády docházelo k nadměrné nezaměstnanosti, protože když se podíváte na materiály, které jsme Vám předložili, je z nich jasně vidět, že je to problém, který dnes trápí celou Evropu. Zatímco nezaměstnanost mladé generace ve státech, jako je Španělsko, dosahuje 50 % nebo přesahuje 50 % ve státech, jako je Itálie, někde se pohybuje kolem 40 %. A my s nějakými 18 % jsme na tom zatím velmi dobře. Ale vnímáme to jako fenomén, který je pro budoucnost nepřijatelný a který ODS chce řešit a chce nabídnout řešení této situace.

Také trváme na tom, že za vlád ČSSD - a máte to doloženo v materiálech -, byla i za období, kdy ekonomika rostla, nezaměstnanost mnohem vyšší, než je dnes, kdy končí ekonomická recese, kterou jsme zvládli projít skutečně s poměrně nízkou mírou nezaměstnanosti.

Ale ke konkrétním programům, které pro mladou generaci přinášíme. Název „První práce a první byt“ je o tom, že chceme mladé lidi motivovat k aktivitě, aby se co nejrychleji zapojili do pracovního trhu, co nejrychleji se mohli dostat k osobnímu vlastnictví své vlastní nemovitosti, což považujeme za konzervativní hodnotu, která je důležitá nejen kvůli vytváření hodnot, ale také kvůli zajišťování mladé generace na stáří, což je bezesporu věcí, kterou v České republice řešíme a vzhledem k demografickému vývoji v Evropě řešit budeme.

První práce přináší 2 jasné koncepty pro co nejrychlejší zapojení absolventů na trhu práce. Jeden je určen mladým, kteří se rozhodnou do 3 měsíců od ukončení své školy podnikat a zapojí se na trhu práce jako podnikatelé. A my přicházíme s návrhem daňové úlevy pro tuto oblast mladých lidí, která by byla definovaná jako daňová úleva a odpuštění placení daně z příjmu. Tito lidé by si platili pouze minimální sociální a zdravotní poplatky a měli by odpuštěnu nutnost odvádět daň z příjmu fyzických osob jako OSVČ.

Je to jasný popud pro takové mladé lidi, kteří mají nějaký svůj životní sen, chtějí se do podnikání zapojit. Takovým chceme usnadnit přechod ze školy na pracovní trh.

Druhý je určen pro lidi, kteří se chtějí stát zaměstnanci nebo hledají práci jako zaměstnanci. A my chceme usnadnit firmám, aby takové lidi, kteří často nemají dostatečnou praxi, mohly přijímat do pracovního procesu a abychom jejich přechod ze školy do firem velmi významně ulehčili, a tito lidé tak nezůstávali delší dobu na pracovních úřadech. Proto každá firma, která nabídne a vytvoří pracovní místo pro absolventa, který je 6 měsíců a déle na pracovním úřadě, bude zvýhodněna úlevou na odvodech za sociální, a to 80% snížením částky, kterou za takového pracovníka odvádí jako sociální odvody. Je to věc, kterou firmy okamžitě poznají ve svém cash flow. Je to věc, která zvýhodňuje takové pracovní místo a která je z našeho pohledu fiskálně neutrální. Sice se sníží odvod od firmy na sociálním, ale proti tomu nám mizí ten mladý člověk, který je doma, na pracovním úřadě a jsou mu vypláceny dávky. Jde nám o to, mladé lidi co nejrychleji dostat na pracovní trh.

Toto jsou 2 jasné a konkrétní návrhy, které se týkají první práce, a konkrétní návrh, který se týká problematiky prvního bytu, kde chceme podpořit mladou generaci v pořizování si první vlastní nemovitosti pro své vlastní bydlení. Zde navrhujeme, aby každý mladý člověk do 30 let, který si kupuje svoji první nemovitost k trvalému bydlení, ať už je to byt nebo nějaký rodinný domek na venkově, která je do hodnoty 3 milionů korun - protože předpokládáme, že mladí lidé po školách si nekupují nemovitosti v hodnotě 10 a více milionů -, byl daňově zvýhodněn, a to tak, že nebude muset platit jako kupující daň z převodu nemovitostí, která je dnes 4 % z ceny nemovitosti. Jednoduchý příklad: takový mladý člověk nebo mladá rodina tedy fakticky ušetří u dvoumilionové nemovitosti 80 000 Kč, které mohou využít k zařízení takového bytu, eventuálně k jeho úpravě či opravě nebo nákupu vybavení, například kuchyňské linky anebo čehokoliv do bytu. Chceme tím jasně podpořit trh s nemovitostmi. Chceme tím jasně dát najevo, že ke konzervativním hodnotám patří zajišťování se na stáří a vlastnění té první nemovitosti. Chceme tím podpořit domácí spotřebu a dát jasně najevo, že jsme si vědomi, že mladá generace je budoucností České republiky, že jsme si vědomi, že na mladých lidech bude stát budoucnost tohoto státu a že Občanská demokratická strana nechce přinášet řešení tohoto evropského problému nějakou dotační politikou, která jen tahá peníze z kapes jedněch daňových poplatníků a vytváří za ně umělá místa. Ale chceme je řešit tak, abychom jasně podpořili aktivní lidi, aktivní firmy při jejich vstupu do života a v začátku jejich kariéry.

Toto je první část našeho volebního programu, u kterého jsme přesvědčeni, že nabízíme jasné, konkrétní řešení pro tuto situaci.

Postupně budeme ve velmi krátkém čase odkrývat další body našeho programu. Tak aby bylo naprosto jasné, že stát a podmínky, které v něm vytváříme, nevytváříme samoúčelně, ale že je vnímáme jako podmínky, ve kterých prožívá každý z nás svůj osobní život. Podmínky, které pro ten život musí být co nejlepší.

MUDr. Martin Kuba

úřadující předseda strany