11. září 2013

Proslov k zahájení kampaně

Dámy a pánové,

25. a 26. října čekají Českou republiku parlamentní volby. Parlamentní volby, do kterých vstupujeme v situaci, kdy je velmi nestabilní politická situace a kdy je velké rozladění ve veřejnosti nad politikou jako celkem. Vstupujeme do ní také v situaci, kdy na české politické scéně sílí politické subjekty levicové, kdy máme levicového prezidenta a kdy v České republice poprvé vládne prezidentská vláda, která byla sestavena proti vůli Poslanecké sněmovny a také poprvé, kdy došlo v historii České republiky k rozpuštění dolní komory Parlamentu ČR.

Jsme si vědomi , že na takové náladě, která dnes ve společnosti je, se podílí všechny politické subjekty. Jsme si vědomi, že i ODS. ODS se odpovědnosti za tuto situaci nezříká a myslím, že jste to mnohokrát již slyšeli z úst našich představitelů.

Vstupujeme do voleb, v kterých lidé očekávají, že z nich vzejde silná vláda, která říká, že řídit tuto republiku a vést ji další 4 roky. ODS vstupuje do těchto voleb po vládním angažmá. Což je pro každou politickou stranu pozice méně výhodná, než vstupovat do voleb z opozičních lavic.

Jsme si vědomi, že jsme svým vládním angažmá spolu s našimi koaličními partnery ne všechny otázky dokázali vyřešit úplně správně. Jsme si vědomi, že jsme v některých krocích a v některých programových tezích ustoupili našich koaličním partnerům příliš. Ale také jsme přesvědčeni, že naše vládní angažmá nebylo jenom angažmá špatné, ale že přineslo pro Českou republiku řadu pozitiv a že se nám skutečně ve vládě řada věcí podařila prosadit.

Dovolíme si upozornit na to, že přes krizi, která byla v našem vládním období v celé Evropě, ji dokázala Česká republika pod vedením naší vlády zvládnout se 7. nejnižší nezaměstnaností v celé Evropě. Že jsme dokázali velmi významně snižovat deficity veřejných rozpočtů a stabilizovat veřejné finance. Že jsme po našich koaličních partnerech zvládli stabilizovat situaci ve školství a nadále investovat do vědy a výzkumu. Že jsme připravili novelu občanského zákoníku, který mění právní prostředí, které vznikalo v občanskoprávních vztazích ještě v době totality. Že se nám podařilo zastavit boom solárních elektráren, který na složenkách za elektrickou energii dusí nejen naše rodiny ale především naše průmyslové podniky. Že se nám podařilo pokračovat v proexportní politice a otevírat pro naše podniky nové trhy. A také že se nám podařilo uvolnit trh s telekomunikačními službami, což mimochodem každý poznáváme na svém účtu za telefon, za mobilní telefon, který vypadá významně jinak, než jak vypadal před rokem nebo rokem a půl.

Myslíme si, že naše působení ve vládě přineslo i řadu pozitiv. Jsme si vědomi i svých chyb i těch pozitiv, a proto vstupujeme do této volební kampaně s pokorou ale také se sebevědomím. To sebevědomí opíráme o to, že Občanská demokratická strana je jedinou autentickou pravicovou stranou, která na české politické scéně působí už déle než 22 let a má 23 000 slušných, poctivých členů. Strana, která stojí na jasných vydefinovaných idejích konzervativní politiky. Strana, která vždycky bude hájit a hájila právo jednotlivce, svobodu, fungující právní stát, ochranu soukromého vlastnictví a také strana, která ví, že i sociální politika je základem soudržné a konzervativní společnosti. Toto všechno jsou silné vlastnosti ODS, se kterými do těchto voleb vstupujeme. Chceme dát naší kampani jasně najevo, že jsme stranou konzervativní, která nemění své ideové principy a pohledy, ale která se dokáže významně přizpůsobovat v moderních evropských a světových trendech v komunikaci.

Kampaň, se kterou přicházíme, je kampaní novou, moderní. Když se dnes podíváte kolem sebe, tak se poměrně významně odlišuje od kampaně našich politických soupeřů. A my jí chceme jasně dávat najevo, že jsme si vědomi, že pokud máme obhájit pozici nejsilnější pravicové strany v českém politickém systému, musíme zůstat silnou, pravicovou, konzervativní stranou, hájit ideály našich voličů, tedy střední třídy, která je páteří demokracie, ale také respektovat moderní komunikační trendy, mnohem lépe komunikovat s našimi voliči, dát jasně najevo, že jsme stranou otevřenou, schopnou využívat moderních komunikačních prostředků. V takové situaci a s takovou kampaní před Vás předstupujeme.

MUDr. Martin Kuba

úřadující předseda strany
předseda regionálního sdružení
předseda místního sdružení
zastupitel statutárního města