19. června 2013

ODS podpoří zrušení sKaret. Zároveň vychází vstříc lidem, kteří chtějí dávky dostávat na účet

Poslanci ODS jsou připraveni podpořit senátní návrh zákona, který ruší sKarty. Nad rámec předloženého návrhu ale přišli s několika možnostmi, o kterých chtějí před třetím čtením zákona diskutovat v koalici i s opozicí. ODS navrhuje, aby zákon umožnil vytvoření tzv. chráněných účtů, na které by neměl monopol jen jeden finanční dům, ale mohly ho za přesně stanovených pravidel nabízet všechny banky. Zřízení takového účtu by bylo dobrovolné, mohly by se na něm ukládat pouze sociální dávky a ty by byly chráněny

 

Podle návrhu ODS by lidé v hmotné nouzi nemuseli platit složenky, prostřednictvím kterých pobírají sociální dávky. “ODS již dlouho volá po zrušení sKaret, které se v rozporu se svým původním posláním a platnou legislativou v praxi změnily na nástroj šikany vůči lidem, kteří dávky pobírají. Pro stát byl jejich přínos oproti očekáváním nulový. Předložený zákon o zrušení karty sociálních systémů jsme proto připraveni podpořit, zároveň ale přicházíme s návrhy, které mohou omezit administrativu spojenou s rušením sKaret a mohou být dobrým řešením pro lidi, kteří si již nechali zřídit bankovní účet s sKartou spojený a chtějí ho i nadále používat,” říká expertka ODS na sociální otázky Lenka Kohoutová. „Každý člověk by si dobrovolně mohl zřídit tzv. chráněný bezplatný účet, na který by byly posílány výhradně sociální dávky a který by byl chráněn před exekutory. Takové účty by mohly ale oproti současnosti poskytovat všechny banky, které o to projeví zájem a domluví se za přesně stanovených podmínek s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Namísto sKarty by se jednalo o standardní bankovní produkt, jenž s sebou neponese žádné režijní náklady, na který nebude mít žádný bankovní dům monopol a pro který se může každý svobodně rozhodnout,” dodává Lenka Kohoutová. Lidé, kteří dnes mají v ruce sKartu, by ji jednoduše přestali používat. Systém by ale zároveň vyloučil monopol a diktování cen jednoho bankovního domu, protože by umožnil vstup dalších institucí.

Ve svém pozměňovacím návrhu poslanci ODS zároveň navrhli jasný systém zpoplatnění složenek a vyloučili z této povinnosti lidi v hmotné nouzi, kteří by měli sociální dávky prostřednictvím složenek čerpat zdarma. “Mimo jiné i s ohledem na finanční náklady spojené s rozesílkou složenek navrhujeme, aby příspěvek na mobilitu lidé pobírali ve dvou částkách dvakrát ročně, nikoli každý měsíc jako doposud. Musím znovu zopakovat, že pozměňovací návrh není resuscitace projektu sKaret, ” dodává Kohoutová.

Lenka Kohoutová

členka vedení poslaneckého klubu PČR