28. května 2013

Ruku v ruce k policejnímu státu

Ve svém neúnavném snažení o omezení zbytku rozumné lidské svobody si Evropská komise tentokrát vzala na mušku technické kontroly vozidel. Socialisté a zelení místo snahy omezit přehnané zasahování do života a podnikání svých voličů vyšroubovali její návrh až do absurdity. Ve čtvrtek se bude v Evropském parlamentu rozhodovat mezi dvěma pohledy na svět. Připustíme, že se o sebe dokážeme postarat nebo za každým z nás musí stát policista s pendrekem a blokem na pokuty?

 
Ve čtvrtek 30. května bude Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu hlasovat o balíčku předpisů o technické způsobilosti vozidel, který se zaměřuje na pravidelné technické prohlídky, silniční technické kontroly užitkových vozidel a registrace vozidel. Jak vysvětluje místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák: „Hlavním bodem sváru při projednávání balíčku byl bezesporu systém hodnocení rizika, který jsme pracovně nazvali černou listinou. Levicoví poslanci se totiž rozhodli jít daleko nad rámec původního návrhu Komise a celý balíček tak posunuli do podoby, kdy má pramálo společného se záměrem snížit počet nehod na našich silnicích“.
 
Zmíněný systém by skutečně byl jakýmsi černým seznamem nebo chcete-li instrukcemi pro policisty, které vozidlo vybrat k silniční prohlídce. V tomto bodě zatím nejde o pravidelné technické kontroly přezdívané u nás STK, ale o situace, kdy účastníka silničního provozu policie zastaví přímo v provozu. Taková prohlídka je pak namířena především proti vozidlům viditelně ohrožujícím bezpečnost dalších účastníků silničního provozu například nefunkčními světlomety, nedostatečným upevněním nákladu nebo zatížením nad rámec povolené nosnosti. Z logiky věci tak jde o nedostatky, které policisté odhalí pohledem, a mohlo by se zdát kontraproduktivní stavět mezi oko policisty a závadné vozidlo evropská nařízení. Nikoliv pro Komisi, socialistické a zelené europoslance. 
 
Ti naopak vidí evidentní potřebu zřídit černou listinu, na které by nebyla uváděna konkrétní závadná vozidla, ale jejich vlastník podle toho, zda a kolik závad bylo v minulosti u jeho vozového parku odhaleno. Policisté by pak při rozhodování, které vozidlo má být podrobeno silniční kontrole, měli přednostně vybrat to provozované podnikem s vysokým rizikovým profilem. „Kromě toho, že si nedovedu představit, jak policisté stojí u krajnice a z projíždějících aut vybírají ta, jejichž vlastník byl v jisté databázi označen jako rizikový, vidím v návrhu Komise závažnější nedostatky. Ačkoliv by systém skutečně vytvořil tlak na nepoctivé společnosti, které neinvestují dostatek prostředků do svého vozového parku, je otázkou, zda jde o jediné či správné řešení, jak přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Prvně si nemyslím, že by Evropská komise v Bruselu věděla lépe než policista stojící na místě v daném členském státě, které auto vybrat ke kontrole. Navíc by podle tohoto samého legislativního návrhu měl vzrůst celkový počet silničních kontrol a policie by měla mít pravomoc poslat auto na podrobnou technickou prohlídku, kterou bude muset zaplatit jeho provozovatel. Toho bude takové zjišťování stát nejen čas, ale i nemalé peníze. I při neexistenci systému hodnocení rizika považuji takový trest za dostatečný a odmítám, že by další represe přispěla ke zvýšení bezpečnosti. Černá listina navíc jasně diskriminuje podniky provozující vysoký počet vozidel, u nichž je logicky vyšší i absolutní počet možných nedostatků. To je matematika prvního stupně základní školy. A pokud se na listinu jednou dostanete, jen těžko se z ní budete dostávat pryč, jelikož Vaše vozidla budou v jednom kuse kontrolována,“ podotýká Oldřich Vlasák.
 
V závěru pak dodává: „Z toho důvodu jsem spolu s dalšími poslanci podal pozměňovací návrhy jdoucí proti pohledu ČSSD, který nejen v rozporu s Ministerstvem dopravy České republiky podporuje zmíněnou černou listinu, ale navíc ji požaduje dále rozšířit i na kontroly STK. Poslanci za stranu Zelených pak vše doplňují návrhem udělat pro vybraná auta STK povinné každý rok. Voličům a především podnikatelům tak dávají jasnou zprávu: Auta prodejte, nepodnikejte, protože kdo nic nemá, u toho nemáme co kontrolovat.“   
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
zastupitel statutárního města