10. dubna 2013

Jmenování nových velvyslanců nemá být předmětem mediálních přestřelek

Na svém dnešním jednání se zahraniční výbor vyjádřil k otázce sporů mezi ministrem zahraničí a prezidentem republiky o jmenování nových velvyslanců.

Prodiskutoval jsem otázku se všemi místopředsedy a následně jsme jednomyslně schválili usnesení, které vyjadřuje náš postoj,“ říká předseda zahraničního výboru David Vodrážka z ODS. Toto usnesení vyjadřuje znepokojení nad stávající situací a vyzývá ministra zahraničí, aby komunikoval s prezidentem a spory ukončil.

„Nepovažuji za správné, aby se jmenování nových velvyslanců stalo předmětem mediálních přestřelek, a vadí mi, když se konkrétní jména na veřejnosti objevují ještě před tím, než nad nimi vznikne shoda,“ dodává Vodrážka.
 
Poslanci na svém jednání rovněž vyjádřili souhlas s ratifikací Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci. K tomu dokumentu však bylo schváleno doprovodné usnesení, v němž výbor varuje před tím, aby se tato dohoda stala záminkou pro vznik dalšího úřadu nebo instituce. David Vodrážka k tomu uvádí: „Podpořit tuto dohodu považuji za správné. Náměstek ministra spravedlnosti Korbel nás poté ujistil, že Česká republika je schopna naplňovat závazky této dohody pomocí stávajících institucí - proto chceme dát dopředu jasné stanovisko, že nové úřady není zapotřebí zakládat.“
Ing. David Vodrážka

předseda místního sdružení
člen oblastní rady
starosta
poslanec PČR